Hospodárime v súkromných lesoch už od roku 1992.

Naše ciele:

  • trvalá prosperita pre zhodnocovanie majetku
  • spoločensky, environmentálne a ekonomicky zodpovedné hospodárenie
  • udržateľnosť života na vidieku a rozvoj regiónu
  • odborný rast zamestnancov a dobré pracovné podmienky

Hospodárstvo

Rozloha lesných pozemkov 2234 ha

Ročná ťažba dreva 14700 m3

Poľovníctvo

Venujeme sa poľovníckemu manažmentu obhospodarovaných pozemkov.

Ubytovanie

Ponúkame možnosti autentického ubytovania v lese.

Lesná pedagogika

Vychovávame mládež pre vzťah k lesu.

Ubytovanie

Ponúkame možnosti autentického ubytovania v lese.